Uostų gilinimo technologijos ir ypatumai pradžia

Uostų gilinimo technologijos ir ypatumai pradžia

Darbo pradžia įkeliama ir su turiniu, kuris yra pagrindinis darbo projektas, o visas dėstymas tik patvirtinto plano įgyvendinimas.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. GILINIMO PASKIRTIS 5
2. GILINIMO LAIVŲ (TECHNIKOS) TIPAI 8
3. VANDENS TELKINIŲ VALYMO IR GILINIMO DARBŲ SUDĖTIS 14
4. POVEIKIS APLINKAI 21
IŠVADOS 24
LITERATŪRA 25

ĮVADAS

Temos aktualumas. Be daugumos ir nesustojančių dugno valymo procesų visame pasaulyje didžioji dalis prekybos dažnai sutriktų keletui mėnesių, nes daugybė prekių yra gabenamos laivais, dažniausiai naudojantis uostais, kuriuos reikia pasiekti jūromis per kanalus. Pramoginis plaukiojimas taip pat turėtų būti ribojamas ir vykti tik mažų laivų pagalba.
Dauguma jūros dugno valymo operacijų ir nuogrimzdų bei dumblo šalinimų paprastai atlieka uosto kompanijos ar atitinkamos vyriausybinės agentūros, kurios turi tam reikiamas licencijas.
Gilinimas – tai yra kasimo veikla, kuri paprastai atliekama bent iš dalies po vandeniu, seklios jūros ar gėlo vandens plotuose su dugno nuosėdų rinkimu, jas realizuojant kitose vietose.
Šis metodas dažnai naudojamas palaikyti vandens kelius tinkamus laivybai. Jis taip pat naudojamas kaip būdas papildyti smėliu paplūdimius, kur per daug smėlio buvo prarasta dėl pakrančių erozijos. Gilinimas taip pat naudojamas kaip žvejojimo tam tikrų rūšių valgomųjų jūros moliuskų ir krabų technika, pvz., naudojant žvejybos dragą.
Draga [angl. drag] yra plaukiojantis agregatas vandens apsemtoms birioms naudingosioms iškasenoms kasti ir perdirbti.
Žemsiurbė – tai laive ar valtyje įrengta draga. Kartais Amerikoje naudojamos žemsiurbės vadinamos dragomis.
Gilinimo proceso metu iškeliamos iškasenos (papildomos medžiagos), kurios lieka gilinamoje srityje. Gilinimo darbų metu gautos iškasenos naudojamos melioracijoje arba kitiems tikslams (paprastai susijusiems su statyba), ir taip pat istoriškai suvaidino svarbų vaidmenį aukso kasyboje.

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia patalpinta: 2015-04-21